Umenie: Fotogaléria s podrobným popisom semestr. prác študentov Fakulty umení TU Košice

Autor: Lórant Kulík | 16.2.2020 o 23:13 | (upravené 19.2.2020 o 11:33) Karma článku: 11,55 | Prečítané:  337x

V rámci dňa otvorených dverí 17.1 a 18.1 sa uskutočnila prehliadka semestrálnych prác študentov Fakulty umení TU v Košiciach. Najzaujímavejšie semestrálne práce si môžete pozrieť vo veľkej fotogalérii s veľmi podrobným popisom.

Na dni otvorených dverí a zimný prieskum Fakulty umení TU Košice sme sa prišli pozrieť s kolegami z ročníka. Sme poslucháčmi 3. ročníka dejín umenia Univerzity tretieho veku Technickej univerzity v Košiciach. Naša škola, Fakulta umení TU Košice nám prirástla k srdcu.

Výstava semestrálnych prác študentov sa konala v starej, ale aj novovybudovanej časti Fakulty umení TU Košice. Študenti prezentovali svoje semestrálne práce takmer zo všetkých katedier a ateliérov. V tomto príspevku nájdete množstvo fotografií z výstavy a popis najzaujímavejších prác študentov FU TU Košice. Poslucháči denného štúdia  nám ochotne poskytli rozhovory a odborný popis svojich semestrálnych prác, ktoré sú súčasťou tohoto príspevku.

               Ateliér slobodnej kreativity ASK - 3D - Jana Cselényiová

Na výstave semestrálnych prác sme sa zastavili v 3D ateliéri. O svojich prácach nám porozprávala Jana Cselényiová (na snímke).“ Na prvých modeloch som experimentovala. Radikalizácia minimálneho dizajnu ma retrospektívne nabádala na myšlienky a spomienky z leta. Túžila som po dotyku s kameňom pri pozorovaní miznúcich a krajinkových reliéfov. Kontaktná jednoduchosť a modernistická strohosť sa mi zapáčila. Túžila som preniesť a zhmotniť obrazy, ktoré sa utvárali v mojej mysli pozorovaním," uviedla Jana.

V prvej časti som sa venovala téme štyri svety a makrosvety, ktorá charakterizuje pospájané obrazy z mojich myšlienok. Predstavovala som si samé nahé makrosvety, pod ktorými sa nachádza iný život. Reliéfy boli vymodelované z vápencového štrku, ku ktorému pribudla sadra. Zacelila som povrch a dielo dostalo definitívny tvar. Súčasťou diela sú moje fotografie z lietadla a z výletov," prezradila Jana.

Ďalej nám Jana porozprávala "Ďalšia časť mojej semestrálnej práce je úzko spätá s prvou a má istú nadväznú časť, a to je materiál. Cestovaním a pozeraním sa na pohoria mali pre mňa rušivý vplyv kameňolomy. Je to rušivý elementárny zásah do prírody. Táto práca je citáciou na Františka Veselého farebnosťou a zásahom do krajiny, avšak on pracoval s krajinomaľbou a upozorňoval na ľudskú činnosť. Ja divákovi predkladám krajinosochu, hrám sa s farebnosťou, ktorá je pre mňa netypická a taktiež netypický je aj materiál a proces výroby. Fascinovalo ma to, ako ľudia zničením povrchu pretvoria krajinu do iných tvarov, ktorá pripomína novovzniknuté reliéfy."

                                  Banánová republika - Martin Hric

Interaktívne dielo s názvom Banánová republika (na snímke) vyhotovil Martin Hric, študent 3.ročníka v odbore fotografia. "Dielo je reakcia na politickú kauzu Gorila, ktorá sa v minulom roku svojimi informáciami aktualizovala a priniesla novú skutočnú špinu na povrch. Banány sú nositeľom tejto informácie. Krátke časti rozhovoru Mariána Kočnera a Dobroslava Trnku predstavujú banánovú republiku. Kufrík ako symbolom niečoho veľmi tajného tak vytvoril inštaláciu, ktorú by niektorí nechceli radšej nikdy otvoriť," Martin v krátkosti popísal vystavenú semestrálnu prácu.

                                Katedra dizajnu - Ateliér tvarovania

Na nasledujúcich záberoch si môžete pozrieť semestrálne práce študentov, ktoré vymodelovali v Ateliéri tvarovania.

                        Ateliér súčasného obrazu - Lenka Regešová

                Simona Folková - Ateliér súčasného obrazu

Simona Folková prezentovala diela, ktoré vytvorila v Ateliéri súčasného obrazu, vedúci Doc.Adam Szentpétery, akad.mal. Simona Folková (na snímke) prezentovala deväť obrazov, ktoré namaľovala počas semestra.

 

                             Dávid Hanko - Fotografia

                              Dokumentárna fotografia - Ideový koncept udalosti

                                   Fotografická séria - umelecký archív

                         Dávid Hanko - Diplomová práca / rozpracovanosť

Na prezentácii prác študentov nás zaujala rozpracovaná diplomová práca na tému fotografia. Mladý talentový autor nám ochotne porozprával o rozpracovanej téme diplomovky. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavosti z oblasti reportážnej a umeleckej fotografie.

Dávid Hanko už fotografuje od detstva. Po ukončení  štúdia na strednej umeleckopriemyselnej školy v odbore fotografia v štúdiu pokračuje na  Fakulte umení TU Košice. Práve píše diplomovú prácu, prezradil  nám niektoré zaujímavosti o rozpracovanej téme.

„V uplynulých mesiacoch sa realizujem ako fotograf v multižánrovom formáte Terén - pole, performatívneho umenia. Zaznamenám dej aj v jednom z troch divadelných scén Centra experimentálneho divadla v Brne. Možnosť byť súčasťou a zaznamenávaním tohto deja, malo vplyv na moje vnímanie nad iným chápaním performancie divadla, scénických či zvukových foriem. To vyústilo  k uvažovaniu nad tým akým, akou inou formou prezentovať fotografické reportážne výstupy tak, aby neboli len holým záznamom akcie," uviedol Dávid Hanko.

                                       Rôznorodé použitie reportážnej fotografie

Dávid Hanko o použití reportážnej fotografie povedal“ Reportážna fotografia je základným materiálom pre ďalšie spracovanie. Hľadanie iných, paralelných súvislostí a línií, ktoré nie sú pri pohľade na hlavný motív ihneď zjavné. Zmena kontextu, obsahu a viacvrstvenosť, priblíženia, výrezy, ktoré idú až na maximálnu úroveň rastru a technologického limitu fotografie."

Dávid Hanko nám spolu s kolegami, študentmi 3.ročníka  dejín umenia Univerzity tretieho veku ukázal postery s rozpracovanou diplomovou prácou “Na posteroch k rozpracovanosti diplomovej práce sa nachádza niekoľko línií a rovín, v ktorých sa pohybujem, ktoré vnímam a uvažujem nad nimi. Vidieť na nich vizuálne východiská a formy, ktoré pracujú zaujímavým spôsobom so záznamom, prezentáciou, kontextom tej ktorej akcie. Sú tam mnou vytvorené podklady, náčrty a skice vizuálov. Spomínané zväčšovanie, množenie a priznanie grafických, textových prvkov odvíjajúcich sa od konkrétneho softvéru na rôznych platformách. Práca s technológiou a technologickými možnosťami, či ich náhodami a nedokonalosťou," Dávid Hanko načrtol problematiku diplomovej práce.

Na záver zhrnul výstup diplomovej práce“ Diplomovka by sa mala uberať v podstatnej časti aj na analýzy spomínaných prístupov teoretickým, či vizuálnym jazykom. To čo je načrtnuté na postery, sú pre mňa aktuálne oblasti záujmu, ktoré treba ďalej rozmieňať na drobné a hľadať ďalšie súvislosti," uviedol Dávid Hanko.

 

 

                         Totalita v realite - S. Čepková

Od S.Čepkovej sme sa o diele (Totalita v realite dozvedeli) ." Dielo pripomína dobu keď sa vyrábali kornútiky z kartónov, lebo boli lacnejšie. Z rán ktoré by neboli bez vajec. Z obedov na ktorých ste museli vypiť liter mlieka v sáčku. Aj keď ste chceli byť zero waste vegánmi. Z večerov v ktorých ste boli sami. Lebo v jednote je sila a zo spomienok, ktoré cenzurovali motivačné citáty. Tieto motivačné citáty som zneužila a preniesla do reality. Objekt spočíva v abstraktnej forme slova „už“. Čo našepkáva, že ide o koniec. Keďže koniec prišiel ešte pred mojim začiatkom. Dovolila som si primiešať pozitivizmus doby vtedajšej, do realizmu doby dnešnej."

                        Grafika a experimentálna tvorba

                Dvojtvárnosť - Katarína Zápotocká študentka 1.ročníka

                                                                   (Si to ty?)

"Chcela som poukázať na túto myšlienku a zamyslenie, či aj vy ste sa neocitli niekde medzi dvoma stenami, takzvanou dvojtvárnosťou. Ak ju neprijmeme vo svojej mysli, tak stále nevyhrala. Ak nastane opak, tak ste sa dobrovoľne dali zbaviť svojej vôle a nahradili ste ju cudzou autoritou. Použitím čiernej farby som chcela vyjadriť ľudí, ktorí vyhľadávajú túto farbu. Najmä ľudia sebavedomí, svojrázní, a uzavretí a takí, ktorí chcú byť tajomní. Veľa čiernej farby  spôsobuje u človeka melanchóliu. Chcela som poukázať  na tú negatívnu stránku dvojtvárnosti, tak ako je väčšinou prezentovaná ľuďmi a okolím," uviedla Katarína.

Ďalej nám Katarína prezradila "Naopak ružová farba pôsobí proti hnevu a samote. Preferujú ju ľudia so sklonmi k romantike a estetike. Ňou som chcela poukázať na ľudí, ktorí svojou dvojtvárnosťou nemyslia zle. Vždy je to na nás, pokiaľ nebudeme mať toľko odvahy a pokory, aby sme potlačili svoje ego, nikdy sa nikam neposunieme."

                                    Grafika a experimentálna tvorba

                      30. rokov slobody - Jana Lacková 3.ročník

Téma 30. rokov slobody (na snímke) zobrazuje udalosti, ku ktorým sa ľudia dostali po roku 1989. Dá sa diskutovať o tom, či sloboda skutočne nastala. Určite nie vo všetkom. Polystyrénová nástenka pripomína dobu minulú. Funkcia nástenky bola nielen estetická, ale aj motivačná. Nástenka je potiahnutá krepovým papierom tmavočervenej farby, ktorá je symbolom  zabúdania na minulý režim. Pripomína zaschnutú krv, ktorá sa stráca a opäť na určitú dobu zažiari.

Jednotlivé obrazy sú vytvorené technikou čierneho akvarelu v kombinácii s akrylom a linorytom. Obrazy sú zavesené nakrivo úmyselne, ako porušenie myšlienky estetického poriadku.

                                          Ateliér dizajnu - Inovácia

                      Folderko je inšpirované umením Stephena Knappa

Folderko (na snímke) je svietidlo, ktorého primárnou funkciou je slúžiť ako abstraktné svietidlo pre oživenie interiéru. Je inšpirované umením Stephena Knappa. Jeho sekundárna funkcia je úzko spätá s tou primárnou. Svietidlo Folderko môžeme voľne poskladať do vami zvolenej podoby. Nielenže Folderko rozvíja kreativitu, ale Vám pripomenie detské časy, kedy poličku každého dieťaťa zdobila stavebnica.

                          Mäkko - Ateliér dizajnu Inovácia

                          Pohľad do Ateliéru - Dizajn

                Spiral - Ateliér dizajnu III - Industrial - Veronika Kurcinová

O tom, že študenti na Fakulte umení majú kreatívnu fantáziu a a sú šikovní nás presvedčili svojimi skvelými prácami. Presvedčila nás o tom aj Veronika Kurcinová, študentka 3.ročníka so semestrálnou prácou Spiral.

"Spiral (na snímke) je navrhnutá preliezka do exteriéru, ale môže sa používať aj v interiéri. Spirál je inšpirovaný líniou a spirálmi. Dieťa má veľa možností, ako môže využiť tento objekt. Gule si dieťa môže umiestniť podľa vlastných požiadaviek. Slúžia na oddych, ale aj ako prekážka," uviedla Veronika.

   Lesopark Lenka Kubalíková - 1.ročník Mgr. Zimný semester - Ateliér Priestor

Playground lesopark je koncept ihriska pre deti vekovej kategórie od 3 do 13 rokov. Autorka prihliadla na bezpečnostné normy a sa snažila využiť prírodné materiály, ktoré splynú  s prostredím. Študentka navrhla miesto kde si môžu oddýchnuť deti aj rodičia. Hlavným motívom bol pocit bezpečia. Nosná konštrukcia pripomína korunu stromu na ktoré sú zavesené hojdačky. Sú kotvené v zemi, aby svojim pohybom nerušili oddych a bezpečnosť. Kruhové posedenie je centrom relaxu.

                     Kido - Batoh, balanc a iné využitie

                                     Ateliér Architektúry a Urbanizmu

 

                              Dni otvorených dverí

                Katedry Fakulty umení TU Košice

                           Umelci nikdy neoddychujú...

Zdroj:

Semestrálne práce študentov Fakulty umení TU Košice

Popis semestrálnych prác študentov Fakulty umení TU Košice

Rozhovory so študentmi Fakulty umení TU Košice o vystavených semestrálnych prácach

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Čo musíte vedieť o celoplošnom testovaní? Ministerstvo zverejnilo postup

Testovanie na koronavírus sa uskutoční počas troch víkendov.

Stĺpček Osmelené

Odporný boj o maternice sa nekončí. Dáme si polročnú pauzu a začneme odznova

Záborská avizuje, že sa nevzdáva.


Už ste čítali?